Mix van woningen maakt project 32Noord haalbaar

5 april 2023

Anders rekenen, tekenen en ontwikkelen, dat doen wij graag! De eerste stap van ontwikkelen ligt voor ons niet bij het aanleveren van een aantrekkelijk plaatje, maar bij het maken van een haalbaar rekenmodel. Uitgangspunt is een businesscase waaraan wij samen met de grondeigenaar werken. Door transparant te werken met de eigenaar creëren we een realistisch proces met een voorspelbare uitkomst.

Een mooi praktijkvoorbeeld is het project 32Noord in Rotterdam. Voor een perceel aan de Wolstraat dat al ruim 10 jaar braak lag, zijn wij met grondeigenaar Havensteder gaan rekenen. Ons vertrek hierbij was het toevoegen van passende woningen in de wijk, maar ook het bieden van doorstroommogelijkheden voor huidige bewoners die behoefte hebben aan meer ruimte. 32Noord biedt echte stadswoningen!

Met onze maatschappelijke en realistische benadering hebben we een passend en haalbaar plan kunnen ontwikkelen op de locatie. 32Noord kent een mix van 13 sociale huur eengezinswoningen van 103 m2, 15 appartementen in de middelsdure huur en 4 stadswoningen in de verkoop. Dankzij de mix van woningen delen we de winst en kan geld terugvloeien naar onze kernactiviteit: betaalbare woningen. De 4 stadswoningen van ruim 140 m2 zijn uniek in de wijk en bieden perfecte doorstroommogelijkheden voor gezinnen die groter willen wonen, maar wel in het eigen geliefde Oude Noorden willen blijven. Duurzaam dankzij goede isolatie en aangesloten op het warmtenet van Rotterdam.

Om nog maar even terug te komen op het aantrekkelijke plaatje: de gevels van metselwerk zijn passend bij de esthetiek van de wijk en de woningen hebben verticale ‘Rotterdamse’ ramen. Een deel van het resultaat stoppen we terug in het binnenterrein met een nieuw groen Wolpark om zo een intieme plek voor de buurt te creëren en hittestress te verminderen.

Een typische aanpak van ‘Maas Wijkontwikkeling’ dus. Op donderdag 6 april 15:00 uur stipt zullen de 4 stadswoningen in de verkoop gaan. Interesse in één van deze parels? Inschrijven voor een van deze woningen kan via de projectwebsite www.wonenin32noord.nl.