Betaalbare woningen: niet lullen maar poetsen!

10 september 2021

Vlaardingen, 10 september 2021 – In maart dit jaar, net voor de Tweede Kamerverkiezingen, hadden alle politieke partijen er hun mond vol van. ‘Meer betaalbare woningen voor iedereen! Bouwen, bouwen, bouwen!’ Grote beloften met inhoud die vragen om samenwerking, daadkracht en actie. Het is vandaag dag 177 na de Tweede Kamerverkiezingen en er is nog lang geen nieuw kabinet in zicht. Behalve door VVD en D66 is in breder verband nog geen dag, geen minuut, geen seconde over de inhoud onderhandeld. Van samenwerking is totaal geen sprake. Zowel over links als over rechts worden partijen uitgesloten door de twee winnaars van de Tweede Kamerverkiezingen, maar ze spreken ondertussen ook geen vertrouwen naar elkaar uit. Is dit het voorbeeld waar grote problemen in Nederland mee worden opgelost?

Het gebrek aan betaalbare woningen was al groot en wordt alleen maar groter. Een doorrekening uit maart van de woonplannen van de politieke partijen, maakte duidelijk dat de partijen het probleem niet gaan oplossen. Niet omdat de plannen niet goed zijn, maar omdat de plannen het probleem van het tekort aan geschikte locaties en het tekort aan handjes niet gaan oplossen.

In een gesprek met de gemeente Rotterdam, afgelopen week, werd me duidelijk dat er voor minstens 30.000 nieuwe woningen alleen al in Rotterdam aan plannen liggen, maar dat het gemeentelijke apparaat helaas slechts 3.000 woningen per jaar kan verwerken. Kortom, marktpartijen met veel ambities bieden plannen aan voor veel woningen, maar de gemeente kan door gebrek aan voldoende capaciteit slechts 10% van de plannen per jaar concreet maken. Dit speelt niet alleen in Rotterdam, maar bij heel veel gemeenten. Ondertussen is er sprake van een serieuze wooncrisis en zijn diverse protesten aangekondigd en in voorbereiding. In Amsterdam is de start van het Woonprotest al verplaatst naar het Westerpark vanwege onvoldoende ruimte op de Dam. De roep van starters dat er geen betaalbare woning meer te vinden is, wordt namelijk steeds luider en vraagt om actie maar ook versnelling en samenwerking.

Hoe lang de benodigde samenwerking in Den Haag, om te komen tot een nieuw Kabinet, nog zal duren is volstrekt onduidelijk. De markt, woningcorporaties en gemeenten moeten daar niet op wachten. Zoek elkaar op, ga in gesprek en zoek oplossingen die wél kunnen. Oplossingen die wel betaalbare woningen opleveren.

Maas Wijkontwikkeling heeft in een eerder interview met het Vastgoedgoedjournaal.nl uitgelegd hoe het mogelijk is om een nieuwbouw betaalbare huurwoning te kunnen bouwen met 0% winst. Ondanks dat de sociale huurmarkt op slot zit, heeft Maas met Havensteder in Rotterdam onlangs het project 32Noord aangekondigd. Op een locatie die 10 jaar braak lag, is het nu door Maas en Havensteder wel gelukt om 32 nieuwbouw woningen te ontwikkelen waaronder 13 sociale huurwoningen.
Ons pleidooi: ‘Gooi het in de groep en breng je mogelijkheden onder de aandacht.’ Wij zien dat ons verhaal vruchten afwerpt en dat het wel degelijk mogelijk is om betaalbare woningen te kunnen ontwikkelen en bouwen. Partijen die graag met Maas in gesprek willen voor een samenwerking krijgen snel en concrete voorstellen om daadwerkelijk meer betaalbare woningen te bouwen. ‘Gemeenten, ga niet wachten, maar geef goede plannen de ruimte.’ Mouwen opstropen en niet lullen, maar poetsen!

Door: Mark Logtenberg, ontwikkelaar Maas Wijkontwikkeling
Gepubliceerd door: Vastgoedjournaal 10 september 2021

Mark Logtenberg