Overeenkomst Wolstraat ondertekend tijdens Provada

27 oktober 2021

De Provada is goed begonnen voor Maas Wijkontwikkeling. Op de eerste dag van de beurs tekenden Urias Santos Bakker namens Stichting Havensteder en Corné Bok namens Maas Wijkontwikkeling de bouwteamovereenkomst voor het plan aan de Wolstraat in Rotterdam. Hier worden 13 sociale huurwoningen (103 m2), 4 herenhuizen (142 m2) en 15 appartementen (62 m2) ontwikkeld door Maas. Het project krijgt de naam “32Noord”.

De locatie van Havensteder heeft meer dan 10 jaar braak gelegen: de plannen die werden bedacht, waren stuk voor stuk niet haalbaar. In samenwerking met de buurtbewoners maakte Havensteder het Wolpark waarin mensen kunnen tuinieren, samenkomen en ontspannen.

Mede naar aanleiding van de nabij gelegen gerealiseerde appartementen aan de Snelleman- en Vletstraat, maakte Maas Wijkontwikkeling een haalbaarheidsanalyse voor de Wolstraat. Met succes! Het ontwerpteam bestaande uit Geurst & Schulze Architecten en Van Rossum Raadgevende Ingenieurs werkte intensief samen om binnen budget van Havensteder en de wensen van de gemeente Rotterdam een haalbaar ontwerp te creëren. Urias Santos Bakker: “Havensteder staat open voor de aanpak van Maas Wijkontwikkeling, dat heeft geresulteerd in een prettige samenwerking en snel schakelen.” Zo werd een mooi plan haalbaar”. Corne Bok: “Na de eerdere projecten die wij mochten ontwikkelen voor en met Havensteder, zullen we nu ook dit mooie plan concreet maken: daarmee voegen we ècht iets toe aan de woningvoorraad van de stad!”

De buurtbewoners krijgen inspraak in het ontwerp van het binnengebied dat door een landschapsarchitect uitgewerkt wordt. Daarin wordt het succesvolle gebruik van het Wolpark natuurlijk zoveel als mogelijk opgenomen.

Interesse in het project? Schrijf je in via de website: www.wonenin32noord.nl

211026 Wolstraat ondertekening Provada 2
211026 Wolstraat ondertekening Provada 1
211026 Wolstraat ondertekening Provada 3
211026 Wolstraat ondertekening Provada 2
211026 Wolstraat ondertekening Provada 1
211026 Wolstraat ondertekening Provada 3