Goedkeuring van de Welstands¬≠­commissie voor wijk­ontwikkeling dNK!

25 april 2023

Een grote stap binnen het project de Nieuwe Kethelpoort. Begin april hebben we samen met FSD en Groosman Architecten ons plan voor de Nieuwe Kethelpoort aan de Welstandscommissie van Schiedam gepresenteerd. We hebben goedkeuring ontvangen op basis van de nieuwe artist impressions en de goede technische details en uitleg. Nu kunnen we verder met het indienen van de omgevingsvergunning en komt de wijkontwikkeling dNK steeds dichterbij.

We willen partner FSD bedanken voor de fijne samenwerking en Groosman architecten en BoschSlabbers Landschapsarchitecten voor het ontwerp. Nu kunnen we de volgende stappen nemen naar het gereedmaken van de omgevingsvergunning en de ontwikkeling van dit geweldige project! Een project dat echt past bij de bestaande structuren van de omgeving en in het Schiedamse straatbeeld.

Meer over het project is te lezen op de website: https://www.denieuwekethelpoort.nl/

 

_6
_2b
_3
_6
_2b
_3