Meer omzien naar elkaar, ook in wijkontwikkelingen

23 december 2021

Het Vastgoedjournaal heeft op 23 december een column van Mark Logtenberg gepubliceerd waarin Mark in deze kersttijd aandacht vraagt naar ‘Meer omzien naar elkaar, ook in wijkontwikkelingen.’ Er is in wijkontwikkelingen helaas nog te weinig aandacht voor voldoende passende woningen voor senioren en voor kwetsbare ouderen met zorg. Wanneer gemeenten en ontwikkelaars hier veel meer aandacht voor zouden hebben, ontwikkelen we echte duurzame levensloopbestendige wijken.

Link naar Vastgoedjournaal

Mark Logtenberg221221