Nieuws

26-08-2020

Boost voor middenhuursegment

Het geldtekort van woningcorporaties is een hot topic op het moment. Uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt dat corporaties tot en met 2035 over onvoldoende middelen beschikken om alle maatschappelij ...

Oud schoolgebouw in Schiedam maakt plaats voor De Nieuwe Kethelpoort

29-07-2020

Energiezuinige sociale huurappartementen Havensteder opgeleverd

18-12-2019

Eerste paal De nieuwe Vliet en Sluis14 geslagen

17-12-2019

Maas: maatschappelijke bijdrage als een service

11-12-2019