Woonzorgontwikkeling Bommelerbosch

8 juli 2024

Maas Wijkontwikkeling heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met zorgondernemer Novi Vitae voor de ontwikkeling van een woonzorggebouw in de nieuw te ontwikkelen wijk Bommelerbosch in Den Bommel. Deze overeenkomst markeert een belangrijke stap in ons streven naar meer passende zorggeschikte woningen voor senioren.

Project Bommelerbosch betreft de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk aan de zuidzijde van Den Bommel – Goeree-Overflakkee. Een nieuwe wijk waarin ca 200 tot 300 woningen door Maas worden ontwikkeld. Deze woningen zijn bestemd voor een mix van doelgroepen, jong en oud, met ook aandacht voor kwetsbare ouderen met een intensieve zorgbehoefte. Bij het langer thuis wonen van senioren is een goede, geschikte woning van belang. Dit vraagt om meer woonvariatie, om innovatieve woonvormen. Ook voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. Met zorgondernemer Novi Vitae zal Maas de haalbaarheid van een nieuwbouw woonzorggebouw met 36 eenheden in Bommelerbosch onderzoeken. Een geclusterd woonzorggebouw speciaal ontworpen voor ouderen met een intensieve zorgvraag en een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg) voor bijvoorbeeld dementiezorg. Het woonzorggebouw zal de faciliteiten en zorgmogelijkheden bieden die nodig zijn om hoogwaardige zorg aan deze doelgroep te leveren.

Samenwerking en Financiering
In het kader van deze samenwerking zal Novi Vitae een Programma van Eisen opstellen dat Maas zal vertalen naar een schetsontwerp en een stichtingskostenraming. Novi Vitae zal een businesscase opstellen met daarin onder andere een marktonderzoek en onderbouwing van kwaliteit van zorg voor de bewoners van het nieuwe woonzorggebouw als ook voor thuiszorg in de wijk, waarna Maas de hoofdhuurvoorwaarden voor een langjarig huurcontract zal opstellen. Maas en Novi Vitae zullen gezamenlijk een belegger zoeken en contracteren om deze nieuwbouwontwikkeling te financieren.

Met deze samenwerking zet Maas een belangrijke stap in de richting van een zorgzame en duurzame leefomgeving voor ouderen op Goeree-Overflakkee. We kijken uit naar een succesvolle ontwikkeling van het woonzorggebouw in Den Bommel en de verdere ontwikkeling van het Bommelerbosch-project.

Voor meer informatie over deze woonzorgontwikkeling, vertelt Mark Logtenberg je graag meer.

Afbeelding1