Oplossingen

Wat Maas Wijkontwikkeling uniek maakt? We werken zonder winstoogmerk. En we ontwikkelen voor doelgroepen die vaak buiten beschouwing blijven. We zijn ontwikkelaar, maar kunnen ook puur fungeren adviseur in de vorm van aanjager, sparringpartner, inspirator en gangmaker. Het is maar net wat voor samenwerking gewenst is.