Over Maas

De zorgbehoefte in Nederland neemt als gevolg van de vergrijzing enorm toe, er is een tekort aan betaalbare huurwoningen en er zijn locaties met een maatschappelijke waarde voor een wijk die niet optimaal benut worden. Vanuit de drive om ook een maatschappelijke bijdrage te leveren, is Maas Wijkontwikkeling opgericht. Zonder winstoogmerk als ontwikkelaar, maar om bij te dragen aan wijkontwikkelingen die dorpen en steden sterker maken.

We zoeken de optimale verbinding met de bestaande sociale structuren, waaronder de bewoners van een wijk en de uiteindelijke gebruikers van het vastgoed. Voor zowel de zorgsector als het sociale domein hebben wij een bouwconcept ontwikkeld. Daarin zijn de bouwkosten lager dan bij traditioneel bouwen, maar belangrijker nog: we hebben een bewezen ontwikkelconcept waarmee (koop)woningen bijdragen aan de kosten voor de minder renderende projectonderdelen waaronder zorg en sociale woningbouw.

Hetzelfde bouwconcept met dezelfde voordelen zetten wij in voor vrije sector huurwoningen in het middeldure segment en op maatschappelijke locaties. De wensen en functionaliteiten voor lange termijn worden meegenomen in de ontwikkeling en garanderen dat het vastgoed waarde toevoegt, flexibel en multi-inzetbaar is. Zo voorzien we in professioneel ontwikkelmanagement waarin oog is voor de sociale structuren rondom het vastgoedproject. Denk daarbij aan goede communicatie in en met de buurt en met de gebruikers, maar ook aan de inbedding in de sociale context van de locatie. Dit doen we vanuit het geloof dat maatschappelijk bijdragen geen geld mag kosten. Er is voor deze procesaanpak geen winstoogmerk voor de ontwikkelaar en dat maakt projecten ook nog eens sneller haalbaar.

Wij ontwikkelen woningbouwprojecten waarvan de maatschappelijke bijdrage centraal staat. Dit betreft zorgprojecten, betaalbare huurwoningen (sociaal en middelduur) en de vernieuwing van binnenstedelijke locaties met bepalende factoren voor het functioneren van de wijk. Onze doelgroepen zijn dan ook zorginstellingen, woningcorporaties, beleggers en gemeenten, met de focus op regio Zuid- Holland.

Over Maas
over-maas.PNG
Over Maas
over-maas.PNG