Aleidastraat

27 appartementen
Plaats Schiedam
Locatie Aleidastraat
Opdrachtgever Woonplus Schiedam
Architect Ruoff Architecten
Bouwtijd 07/2015 - 12/2015
Aleidastraat
Aleidastraat
Aleidastraat
Aleidastraat
Aleidastraat
Aleidastraat
Aleidastraat
Aleidastraat
Aleidastraat
Aleidastraat
Aleidastraat
Aleidastraat

Als vervolg op de eerdere succesvolle samenwerking tussen Woonplus, Waal en ketenpartners werd een nieuw project gerealiseerd in Schiedam. Ondanks beperkt budget en een complexe stedenbouwkundige situatie werden in de Aleidastraat 27 beneden- en bovenwoningen gerealiseerd, verdeeld over 2 bouwkavels. Elementen van de oorspronkelijke bebouwing van deze locatie vormden de basis voor de architectonische uitwerking en de detaillering van de nieuwbouw.

De huurwoningen hebben een oppervlakte van 60 tot 70 m2 en zijn bestemd voor ouderen en kleine of éénoudergezinnen. De bovenwoningen hebben een loggia, de benedenwoningen een tuin. Er is gewerkt met 18 beuken, te weten 3 woningen in 2 beuken. De woningen zijn gerealiseerd op prefab heipalen en een in het werk gestorte fundering. Tegen het prefab betonnen casco werden gemetselde gevels opgenomen met terugliggend metselwerk en uitstekende strekken. De kozijnen zijn van hout.

Woonplus wil zorgen voor goede betaalbare en gevarieerde huisvesting van Schiedammers. Woonplus werkt samen met haar klanten, de gemeente en organisaties op het gebied van wonen en welzijn en zorg en investeert in die leefbare woonomgeving. En dat gaat vooral in nauwe samenwerking met de bewoners en andere wijkpartners.