Hof van Flakkee

Plaats Goeree-Overflakkee
Opdrachtgever Maas Wijkontwikkeling i.s.m. Stichting Hof van Flakkee
Hof van Flakkee
Hof van Flakkee
Hof van Flakkee
Hof van Flakkee
Hof van Flakkee
Hof van Flakkee
Hof van Flakkee
Hof van Flakkee

Samen bouwen aan passend wonen voor 50-plussers: Maas Wijkontwikkeling is er trots op samen met de Stichting Hof van Flakkee de eerste “Hof van Flakkee” op Goeree-Overflakkee te mogen realiseren. Dit project biedt levensloopbestendige woonmogelijkheden in een hof waar gelijkgestemde 50-plussers samenwonen en naar elkaar omzien.

Waarom Hof van Flakkee?
,,We bouwen geen huizen, maar een gemeenschap”, aldus voormalig Rijksbouwmeester Floris Alkemade. In een gemeenschap kijken mensen naar elkaar om. En dat is juist nú van groot belang. Niet alleen omdat mensen ouder worden en omdat er zo veel ouderen zijn, maar vooral ook omdat steeds meer mensen alleen wonen. ,,De echte vraag van deze tijd is de eenzaamheidsvraag. En daar moet je rekening mee houden bij het bouwen van woningen en in de zorg.”

In veel dorpen blijven senioren te lang in hun eengezinswoning wonen. Veelal omdat ze geen passende woning kunnen vinden. Dat belemmert de doorstroom op de woningmarkt. Er is dan ook sprake van een groot tekort aan geschikte seniorenwoningen. Voor veel senioren is het lastig om zelf geschikte woningen te vinden en het aanbod is beperkt. De Stichting Hof van Flakkee wordt bestuurd door inwoners van Goeree-Overflakkee en zet zich in voor het ontwikkelen van hofjes én gemeenschappen op het eiland Goeree-Overflakkee.

Ambitie: in elk dorp een Hof van Flakkee
De Stichting Hof van Flakkee heeft als doel in elke dorpskern binnen de gemeente Goeree-Overflakkee een hofje te realiseren. Dit biedt oudere bewoners de kans om in hun eigen dorp te blijven wonen, dichtbij hun netwerk in een vertrouwde omgeving. Hof van Flakkee staat voor een hechte gemeenschap waarin nabuurschap en zorg voor elkaar centraal staan.

De rol van Maas Wijkontwikkeling
Bij Maas Wijkontwikkeling nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. We dragen bij aan de professionalisering van de Stichting Hof van Flakkee door onze expertise en financiële middelen beschikbaar te stellen. Samen willen we ervoor zorgen dat senioren de mogelijkheid hebben om in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen, in een veilige levensloopbestendige woonomgeving.

Interesse in een hofwoning?
Heeft u interesse in wonen in een Hof van Flakkee? Schrijf u in op www.hofvanflakkee.nl

Kent u mogelijke locaties voor een nieuw hofje? Neem contact met ons op en draag bij aan een betere toekomst voor senioren op Goeree-Overflakkee.