Vinkenstraat

43 woningen
Plaats Rotterdam
Locatie Vinkenstraat
Opdrachtgever Havensteder
Architect Ruoff Architecten
Bouwtijd 07/2021 - 09/2022
Vinkenstraat
Vinkenstraat
Vinkenstraat
Vinkenstraat
Vinkenstraat
Vinkenstraat
Vinkenstraat
Vinkenstraat
Vinkenstraat
Vinkenstraat
Vinkenstraat
Vinkenstraat
Vinkenstraat
Vinkenstraat
Vinkenstraat
Vinkenstraat
Vinkenstraat
Vinkenstraat

Project Vinkenstraat betreft een stadsvernieuwing in de Rotterdamse wijk Het Oude Noorden en omvat 20 vierkamer-maisonnettewoningen van ca. 93 m2 en 23 appartementen variƫrend in grootte van ca. 50 tot 67 m2. Waal verzorgde in opdracht van woningcorporatie Havensteder de volledige conceptontwikkeling, planontwikkeling en uitvoering van het appartementengebouw. Het ontwerp is van de hand van Rob Ruoff en is in nauwe samenwerking met Waal tot stand gekomen. Door een gevarieerd aanbod van woningen biedt het appartementengebouw een thuis aan verschillende gezinssamenstellingen.

De maisonnettewoningen hebben een eigen entree aan de straat en zijn aan de achterzijde voorzien van een eigen tuin met buitenberging. Aan een gemeenschappelijk achterpad zijn buitenbergingen voor de appartementen. De appartementen hebben hun entree aan de achterzijde van het gebouw door middel van een galerijontsluiting. Doordat de bovenste verdieping terug ligt ten opzichte van de voorgevel, is het gelukt om binnen de stedenbouwkundige kaders een extra woonlaag op het gebouw te realiseren waarmee extra woningen zijn toegevoegd aan het plan. De gevels zijn rijk gedetailleerd met diverse sierelementen die refereren aan de gesloopte 19e eeuwse woningen. De architectuur sluit dan ook naadloos aan op de omgeving.

Om binnenstedelijk snel en veilig te kunnen bouwen en de overlast op de omgeving zoveel mogelijk te beperken, is gekozen voor een prefab beton casco bouwsysteem. De montage van het casco vond zoveel mogelijk plaats vanuit de achtertuinen. Hierdoor kon de straat buiten werktijd worden vrijgegeven voor (bewoners)verkeer.

Het project is voorzien van een aansluiting op stadsverwarming en is voorzien van PV-panelen waarmee duurzaam energie wordt opgewekt. De woningen worden verwarmd met comfortabele vloerverwarming.

Dit project is uitgevoerd conform het WoonSlim concept van Waal.