Vinkenstraat

Plaats Rotterdam
Locatie Vinkenstraat
Opdrachtgever Havensteder
Architect Ruoff Architecten
Bouwtijd Start Q2 2021
Vinkenstraat-a.jpg
Vinkenstraat-b.jpg
Vinkenstraat-a.jpg
Vinkenstraat-b.jpg

Project Vinkenstraat betreft een stadsvernieuwing in de Rotterdamse wijk ‘Het Oude Noorden’ en omvat 20 vierkamer-maisonnettewoningen van ca. 93 m2 en 23 appartementen variĆ«rend in grootte van ca. 50 tot 67 m2.

Waal verzorgt in opdracht van woningcorporatie Havensteder de volledige conceptontwikkeling, planontwikkeling en uitvoering van het appartementengebouw. Het ontwerp is van de hand van Rob Ruoff en is in nauwe samenwerking met Waal tot stand gekomen. Door een gevarieerd aanbod van woningen biedt het appartementengebouw een thuis aan verschillende gezinssamenstellingen.

De maisonnettewoningen hebben een eigen entree aan de straat en zijn aan de achterzijde voorzien van een eigen tuin met buitenberging. Aan een gemeenschappelijk achterpad zijn buitenbergingen voorzien voor de appartementen. De appartementen hebben hun entree aan de achterzijde van het gebouw door middel van een galerijontsluiting. Doordat de bovenste verdieping terugligt ten opzichte van de voorgevel, is het gelukt om binnen de stedenbouwkundige kaders een extra woonlaag op het gebouw te realiseren waarmee extra woningen zijn toegevoegd aan het plan. De gevels zijn rijk gedetailleerd met diverse sierelementen die refereren aan de gesloopte 19e eeuwse woningen. De architectuur sluit dan ook naadloos aan op de omgeving.

Om binnenstedelijk snel en veilig te kunnen bouwen en de overlast op de omgeving zo veel mogelijk te beperken, is gekozen voor een prefab beton casco bouwsysteem. De montage van het casco vindt zoveel mogelijk plaats vanuit de achtertuinen. Hierdoor kan de straat buiten werktijd worden vrijgegeven voor (bewoners)verkeer.

Het project wordt voorzien van een aansluiting op stadsverwarming en is voorzien van PV-panelen waarmee duurzame energie wordt opgewekt. De woningen worden verwarmd met comfortabele vloerverwarming.