Adviseur

We zijn ook adviseur
Een positie claimen als maatschappelijk ontwikkelaar is even wennen voor een markt die al decennialang anders gewend is. Daarom bieden we ook een samenwerkingsoptie die minder vergaand, maar even professioneel is: Maas Wijkontwikkeling als adviseur. Oftewel: aanjager, sparringpartner, inspirator en gangmaker. In de initiatieffase presenteren we een realistische haalbaarheidsanalyse, gebaseerd op een omgevingsscan, een onderzoek naar gebouwmassa en een marktanalyse. Dan is het aan u om alsnog over te gaan tot de daadwerkelijke ontwikkelingsovereenkomst.

Partners

Wie staat er achter Maas Wijkontwikkeling?
Maas Wijkontwikkeling is een zelfstandig bedrijf met achter zich een sterke investeringscapaciteit. Er is indirect kapitaal ter beschikking om grondposities te kunnen werven.
Die zelfstandigheid is ons bestaansrecht en uw waarborg voor een objectief en gedegen gefundeerd plan. Met specialisten op uiteenlopende posities in onze organisatie bestrijken we het gehele traject om ontwikkelingen letterlijk van de grond te krijgen.

In co-creatie met producent
De kennis en kunde van bouwbedrijf Waal staat tot onze beschikking, zonder dat er sprake is van gedwongen winkelnering tussen Maas en Waal. Dankzij deze laagdrempelige en transparante samenwerking, kunnen we op basis van de bouwstructuur een concreet en efficiënt ontwerp maken. Dat kan vervolgens door een architect worden verfijnd. Zo worden veel kosten bespaard. We staan voor een degelijke bouwkwaliteit. En hoe eerder we in het proces instappen, hoe hoger het rendement voor u als opdrachtgever.

Sikko Bakker

Gemeente Goeree-Overflakkee

Om een oplossing te vinden voor het vraagstuk van huisvesting voor mensen zonder of met een zekere zorgbehoefte, moeten we nieuwe wegen inslaan. Met de visie van Maas Wijkontwikkeling op betaalbare woningen en passende woningen voor senioren, heeft Maas bijgedragen aan de woonzorgvisie voor de gemeente Goeree-Overflakkee. Dit betekent ook dat we als gemeente samen richting geven aan ideeën over nieuwe of vernieuwde woon-, werk- en leefomgevingen waarbij het welzijn en prettig leven vooropstaat. Met elkaar benutten we kansen voor de realisatie van woonzorgconcepten en bestaande of nieuw te ontwikkelen woon(zorg)complexen.

De input van Maas zorgde voor goede en heldere inzichten aan de hand van praktische voorbeelden, kennis en relevante data. Mede door de bijdrage van Maas heeft de Gemeente Goeree-Overflakkee een basis gelegd met een visie op meer passend wonen voor senioren en sociale duurzaamheid, waarbij vooral aandacht is voor het mixen van generaties – jong en oud naast elkaar. Dat stimuleert meer omzien naar elkaar, versterken van de leefbaarheid en het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen.

Mark Siebers

GROOSMAN Architecten

Samen met de Gemeente Schiedam hebben wij met Maas Wijkontwikkeling en FSD, na een zorgvuldige selectie, als samenwerkingspartners gewerkt aan een hoogwaardig en duurzaam stukje stad. De Nieuwe Kethelpoort, gelegen naast het metrostation Parkweg, verbindt het historisch centrum met de jaren 60 wijk Nieuwland. Na fijn en intensief samenwerken en participatie is het bijna zo ver om met de bouw aan de slag te gaan!