Leefbare wijken

Leefbare wijken creëren
De leefbaarheid in een wijk is de optelsom van veel factoren. Prettig, gezond en veilig wonen voor jong en oud, vitaal of hulpbehoevend, ongeacht culturele achtergrond of afkomst. Aandacht besteden aan één factor kan die leefbaarheid al de goede kant op doen kantelen. Een prettige woonomgeving draagt bij aan minder zorg, meer duurzaamheid en betere klimaatadaptatie. Maas Wijkontwikkeling onderkent dan ook de potentie van wijken en buurten. En ziet én creëert mogelijkheden om wijken een nieuwe impuls te geven. Meer aanbod voor jongeren bijvoorbeeld. Meer instroom van gezinnen of ouderen. Meer balans in koop en huur.

Of het aanpakken van kwetsbare plekken in de binnenstedelijke infrastructuur. Door de wijk te voorzien van ‘slimme systemen’ (5G steunpunten, domotica, etc.) en groenplekken, worden ontmoetingen en sociale interacties gestimuleerd. Dat leidt uiteindelijk tot gezonder gedrag, een betere biodiversiteit en natuurlijk: het wij(k)-gevoel. Wij hechten grote waarde aan de wensen van de (toekomstige) bewoners van de wijken en buurten en besteden dan ook veel aandacht aan buurt- en bewonersparticipatie.

Simon Fortuyn

Gemeente Lansingerland

Wonen in Buyten is het eerste plan in de nieuwe wijk Wilderszijde. In deze wijk is er ook veel aandacht voor betaalbare woningen. Maas Wijkontwikkeling heeft daarom samen met de gemeente gekeken hoe dit te integreren is, in de bestaande plannen. Door de toevoeging van 14 woningen onder de NHG-grens konden jonge gezinnen met een middeninkomen ook in deze duurzame en groene wijk wonen.

Dankzij de variatie in woontypen (rijwoningen, twee-onder-een-kap woningen en vrijstaande woningen) is er in de eigen buurt de mogelijkheid om ‘wooncarrière’ te maken, waarmee bestaande sociale contacten in stand kunnen blijven. Het project is dan ook een voorbeeld voor de andere projecten die eraan gaan komen in deze wijk.

Wijnand Bouw

BoschSlabbers

De Nieuwe Kethelpoort in Schiedam is een goed voorbeeld van hoe ik graag samenwerk. Maximaal vergoenen en verbinden, het toepassen van mooie materialen, een hoge ambitie voor wat betreft duurzaamheid en inrichting én de omgeving mee te laten participeren over de ontwikkeling. Een voorbeeld van wijkontwikkeling zoals het hoort. Zo maak je wijken toekomstbestendig.

Sprekende voorbeelden

  • 144 woningen

Wilderszijde Buyten

Lees verder
  • 190 woningen

De Nieuwe Kethelpoort dNK

Lees verder

Bommelerbosch

Lees verder