Passend thuis

Meer woningen voor ouderen
Nederland vergrijst en de zorg verschraalt. Die twee ontwikkelingen lopen parallel aan elkaar. Mensen langer thuis laten wonen is het alternatief om de zorg toekomstbestendig te houden. Hoe? In woningen die voorzien in de wensen en behoeften van een oudere doelgroep. Niet groot, wel comfortabel. Niet afgezonderd, wel ingebed in een wijk die aanmoedigt om sociale contacten te onderhouden. Met concrete, praktisch uitvoerbare concepten – gebaseerd op concrete data van uw gemeente – kan Maas Wijkontwikkeling de huisvesting voor ouderen effectief faciliteren.

Armand van de Laar

Gemeente Rijswijk

Ook in Rijswijk is er sprake van vergrijzing, net als in de rest van Nederland. Daarom is het zo belangrijk dat er in een gebiedsontwikkeling zoals RijswijkBuiten een gemêleerd woningaanbod komt. Door het concept van Maas met senioren die op de begane grond, langer thuis kunnen blijven wonen en daarboven starters is dit heel goed gelukt!

Mark Witberg

Maasdelta Groep

Maasdelta realiseert diverse projecten met een mix van sociale huur- en koopwoningen. Hieruit is een goede relatie met Waal Bouw en Maas Wijkontwikkeling ontstaan. Een mooi voorbeeld is Maassluis waar wij na het succes van Deelplan 3, ook Deelplan 5 samen ontwikkelen. 65 appartementen binnen het sociale en middel dure huursegment en 16 koop-eengezinswoningen voor starters. Dit zorgt voor een mooie combinatie van wonen in leefbare wijken voor alle doelgroepen.

Renée Schoenmaker

Stichting Hof van Flakkee

De samenwerking tussen Maas Wijkontwikkeling en Stichting Hof van Flakkee is een prachtig voorbeeld van hoe gezamenlijke inspanningen kunnen leiden tot waardevolle resultaten. Dankzij deze samenwerking leveren we samen een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de woonmogelijkheden voor meergeneratiehoven, waarin het thema ‘omzien naar elkaar’ (nabuurschap) centraal staat. Deze hoven bevorderen een hechte gemeenschap waar buren elkaar ondersteunen en samen een veilige en zorgzame leefomgeving creëren.

We waarderen de professionaliteit en toewijding van Maas Wijkontwikkeling enorm. Hun expertise en inzet zijn van onschatbare waarde voor het realiseren van onze gezamenlijke doelen. We kijken uit naar toekomstige projecten op ons eiland Goeree-Overflakkee waarin we samen kunnen blijven werken aan het verbeteren van de leefomstandigheden en het bevorderen van nabuurschap.

Wij stellen deze samenwerking ontzettend op prijs en we hopen dat onze gezamenlijke inspanningen nog vele jaren zullen voortduren.

Voor meer informatie over onze projecten en initiatieven, bezoek onze website op http://www.hofvanflakkee.nl.

Claudia van Haeften

Sociëteit Vastgoed

De samenwerking tussen Maas Wijkontwikkeling en Sociëteit Vastgoed is een positieve bron van inspiratie en een voelbare impact voor de sector. Door onze gezamenlijke inspanningen en deelname, bereiken we niet alleen de aangesloten leden, maar dragen we concreet bij aan invulling van het maatschappelijk belang door effectieve mogelijkheden en impactvolle praktijkvoorbeelden te delen. Zo zorgen we samen voor een duurzame en inclusieve toekomst in vastgoedontwikkeling, waarbij we de gewenste toekomstinvullingen centraal stellen, terwijl we tastbare oplossingen voor de woningmarkt en senioren woningen plus zorgvastgoed stimuleren.

Sprekende voorbeelden

Hof van Flakkee

Lees verder
  • 52 woningen

Hoflanen

Lees verder
  • 64 appartementen, wijkcentrum

Sluispolder West

Lees verder