Passend thuis

Meer woningen voor ouderen
Nederland vergrijst en de zorg verschraalt. Die twee ontwikkelingen lopen parallel aan elkaar. Mensen langer thuis laten wonen is het alternatief om de zorg toekomstbestendig te houden. Hoe? In woningen die voorzien in de wensen en behoeften van een oudere doelgroep. Niet groot, wel comfortabel. Niet afgezonderd, wel ingebed in een wijk die aanmoedigt om sociale contacten te onderhouden. Met concrete, praktisch uitvoerbare concepten – gebaseerd op concrete data van uw gemeente – kan Maas Wijkontwikkeling de huisvesting voor ouderen effectief faciliteren.

Armand van de Laar

Gemeente Rijswijk

Ook in Rijswijk is er sprake van vergrijzing, net als in de rest van Nederland. Daarom is het zo belangrijk dat er in een gebiedsontwikkeling zoals RijswijkBuiten een gemĂȘleerd woningaanbod komt. Door het concept van Maas met senioren die op de begane grond, langer thuis kunnen blijven wonen en daarboven starters is dit heel goed gelukt!

Mark Witberg

Maasdelta Groep

Maasdelta realiseert diverse projecten met een mix van sociale huur- en koopwoningen. Hieruit is een goede relatie met Waal Bouw en Maas Wijkontwikkeling ontstaan. Een mooi voorbeeld is Maassluis waar wij na het succes van Deelplan 3, ook Deelplan 5 samen ontwikkelen. 65 appartementen binnen het sociale en middel dure huursegment en 16 koop-eengezinswoningen voor starters. Dit zorgt voor een mooie combinatie van wonen in leefbare wijken voor alle doelgroepen.

Sprekende voorbeelden

  • 16 woningen

Sluis16

Lees verder
  • 32 woningen

32Noord

Lees verder
  • 200 appartementen

De Opaal

Lees verder