Maatschappelijk ontwikkelaar

Werken zonder winstoogmerk
Ontwikkelaarswinsten drijven de kosten van projecten op. Winst die bij Maas Wijkontwikkeling exact 0% bedraagt als we sociale woningen ontwikkelen. Dat kan door de maatschappelijke behoefte aan woningen (sociaal, betaalbaar of zorg) creatief te combineren met de bouw van andere typen woningen. Door partijen bij elkaar te brengen – gemeente, woningcorporatie, zorginstelling en bouwer – ontstaan mogelijkheden die er eerder niet waren. Die propositie maakt Maas Wijkontwikkeling onderscheidend in de markt.

Ontwikkelen voor doelgroepen die vaak buiten beschouwing blijven
Ons DNA is dat van een maatschappelijke ontwikkelaar. De winst die we willen realiseren, moet vooral winst voor de gemeenschap zijn. Met die insteek aan tafel gaan bij gemeente, woningcorporatie of zorginstelling levert een ander uitgangspunt op. Meer mogelijkheden. Minder ja-maars. Een hoger maatschappelijk rendement en lagere drempels.

Tim Heijkoop

Gemeente Rotterdam

Met de mensen van Maas Wijkontwikkeling hebben we bij diverse projecten in Rotterdam samen gewerkt. Er is een open en transparante werkwijze, waarbij we heel snel kunnen schakelen met elkaar. Hierdoor zijn er diverse locaties tot ontwikkeling gekomen waarbij ook nog specifiek de nadruk lag op betaalbaar, sociaal en middenhuur. Zo krijgen we samen de projecten in de stad voor elkaar!