Ons aanbod

De missie van Maas

De Nederlandse bevolking vergrijst, met als gevolg een grote behoefte aan passende huisvesting voor deze doelgroep. Daarnaast zien we een groot tekort aan betaalbare huurwoningen, als gevolg van de stijgende prijzen en strengere hypotheekregels.

“Met Maas Wijkontwikkeling willen we op deze maatschappelijke behoeften inspelen. Door de samenwerking te zoeken met zorginstellingen, gemeentes en woningcorporaties. Dit met een focus op: zorgbetaalbaar wonen en binnenstedelijke vernieuwing. En om zo snel mogelijk tot oplossingen te komen, ontwikkelen we vanuit Maas zonder winstoogmerk. Maatschappelijke bijdrage als een service dus!”