Leefbare wijken

Leefbare wijken creëren
De leefbaarheid in een wijk is de optelsom van veel factoren. Prettig, gezond en veilig wonen voor jong en oud, vitaal of hulpbehoevend, ongeacht culturele achtergrond of afkomst. Aandacht besteden aan één factor kan die leefbaarheid al de goede kant op doen kantelen. Een prettige woonomgeving draagt bij aan minder zorg, meer duurzaamheid en betere klimaatadaptatie. Maas Wijkontwikkeling onderkent dan ook de potentie van wijken en buurten. En ziet én creëert mogelijkheden om wijken een nieuwe impuls te geven. Meer aanbod voor jongeren bijvoorbeeld. Meer instroom van gezinnen of ouderen. Meer balans in koop en huur.

Of het aanpakken van kwetsbare plekken in de binnenstedelijke infrastructuur. Door de wijk te voorzien van ‘slimme systemen’ (5G steunpunten, domotica, etc.) en groenplekken, worden ontmoetingen en sociale interacties gestimuleerd. Dat leidt uiteindelijk tot gezonder gedrag, een betere biodiversiteit en natuurlijk: het wij(k)-gevoel. Wij hechten grote waarde aan de wensen van de (toekomstige) bewoners van de wijken en buurten en besteden dan ook veel aandacht aan buurt- en bewonersparticipatie.

Marieke Kolsteeg, directeur-bestuurder
Waterweg Wonen
“Met het woongebouw aan het Erasmusplein in de Westwijk van Vlaardingen hebben wij als Waterweg Wonen 46 mooie appartementen toegevoegd aan onze woningvoorraad. Bestemd voor actieve 55-plussers die elkaar een helpende hand willen bieden, zodat er samen prettig gewoond kan worden. Kortom, een levendige gemeenschap met voldoende privacy, maar waar bewoners elkaar wel weten te vinden als het nodig is en niet zomaar vereenzamen. De uitdrukking ‘beter een goede buur dan een verre vriend’ is hierbij van toepassing! Zeer energiezuinige woningen, met alle voorzieningen letterlijk om de hoek. Verhuurd tegen een sociale huurprijs, maar met een luxe moderne uitstraling. Een gebouw om trots op te zijn. Maas was bij de ontwikkeling en bouw van dit woongebouw een prettige samenwerkingspartner. En vanwege de afkomst uit Vlaardingen dus ook een goede buur in plaats van een verre vriend!”

Simon Fortuyn, wethouder
Gemeente Lansingerland
“Wonen in Buyten is het eerste plan in de nieuwe wijk Wilderszijde. In deze wijk is er ook veel aandacht voor betaalbare woningen. Maas Wijkontwikkeling heeft daarom samen met de gemeente gekeken hoe dit te integreren is, in de bestaande plannen. Door de toevoeging van 14 woningen onder de NHG-grens konden jonge gezinnen met een middeninkomen ook in deze duurzame en groene wijk wonen. Dankzij de variatie in woontypen (rijwoningen, twee-onder-een-kap woningen en vrijstaande woningen) is er in de eigen buurt de mogelijkheid om ‘wooncarrière’ te maken, waarmee bestaande sociale contacten in stand kunnen blijven. Het project is dan ook een voorbeeld voor de andere projecten die eraan gaan komen in deze wijk.”

Sprekende voorbeelden
Van het ontwikkelen van leefbare wijken hebben wij een aantal sprekende voorbeelden. Klik op de volgende linkjes voor meer informatie.

Sluis14
De Nieuwe Kethelpoort
Buyten

Kijk voor andere referentieprojecten op deze pagina.