Betaalbare levensloopbestendige hofwoningen op Goeree-Overflakkee

30 april 2024

Levensloopbestendige woonmogelijkheden in een hof waar gelijkgestemde 50-plussers samen wonen en naar elkaar omzien. Die wil de Stichting Hof van Flakkee realiseren in alle woonkernen op Goeree-Overflakkee. De stichting is in februari van dit jaar opgericht. Een eerste hofje is in zicht in de nieuwbouwwijk Bommelerbosch in Den Bommel.

De stichting is opgericht door enkele bewoners van Goeree-Overflakkee. Hun ideeën voor wonen in een hofje zijn al enige jaren oud, maar bleven om verschillende redenen liggen. De belangrijkste reden: je hebt een flinke hoeveelheid geld nodig om grondposities te verwerven.

Toen de bewoners in contact kwamen met Mark Logtenberg van Maas Wijkontwikkeling, zag de concretisering van de ideeën er opeens een stuk rooskleuriger uit. “Onze focus ligt op passend en betaalbaar wonen. Dat past ook bij de woon- en zorgvisie die de gemeente Goeree-Overflakkee nu in concept klaar heeft voor de jaren 2024-2029.”

Koop en huur

In een snel vergrijzende samenleving is voor levensloopbestendige woningen veel belangstelling. Dat bleek recent nog eens tijdens een participatiebijeenkomst in Den Bommel, waar dit type woningen als nummer één op de wensenlijst kwam te staan. De interesse gaat niet alleen uit naar koopwoningen, maar ook naar huurwoningen, zowel in het sociale – als in het middensegment. De Stichting Hof van Flakkee en Maas Wijkontwikkeling willen dit mogelijk maken door voor de sociale verhuur samen te werken met woningcorporatie Oost West Wonen.

Wat de hofjes bijzonder maakt is dat ze uitnodigen tot nabuurschap en het voorkomen van eenzaamheid. De stichting omschrijft het zo: “Bewoners verbinden zich tot onderlinge betrokkenheid. Hier streven we naar een sociaal sterk buurtgevoel, waar het normaal is om elkaar te helpen of hulp te vragen wanneer dat nodig is. Ons gedeelde geloof in ‘samen staan we sterk’ vormt de basis van een gemeenschap waarin ouderen langer zelfstandig kunnen wonen, met de geruststellende wetenschap dat de nabije buren klaarstaan om te ondersteunen. In Hof van Flakkee is nabuurschap meer dan een principe; het is de bouwsteen van een hechte en zorgzame leefomgeving.”

Hofhuis

Sociale duurzaamheid wil de stichting bevorderen door in elk hofje collectieve voorzieningen te creëren, zoals een gemeenschappelijke tuin en een Hofhuis waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en meedoen aan gezamenlijke activiteiten.

Stichting Hof van Flakkee wil in principe in elke kern op Goeree-Overflakkee een hofje realiseren. Dit om oudere bewoners de gelegenheid te geven in hun eigen dorp te blijven wonen, en dus niet noodgedwongen te moeten verhuizen naar een andere plaats.

Het gaat bij voorkeur om hofjes met grondgebonden woningen, aansluitend bij grotere bouwplannen, zoals in de nieuwe wijk Bommelerbosch in Den Bommel. De Stichting is met Maas Wijkontwikkeling in gesprek voor ontwikkelingen in Herkingen, Nieuwe-Tonge en Ooltgensplaat.

Wie belangstelling heeft voor een woning in een hofje, kan zich inschrijven via de website van de stichting: www.hofvanflakkee.nl. Daar is ook meer informatie te vinden over de Stichting Hof van Flakkee en over de plannen.

https://www.eilandennieuws.nl/algemeen/algemeen/19230/nieuwe-stichting-ijvert-voor-hofjes-in-alle-kernen-op-goeree-

Maas_HofVanFlakkee_schets_B_kleur_2024-03-01
Goede-Ree-250923-047
Goede-Ree-250923-052
30423-Int-01-bnr-10-levensloopwoning-small
Maas_HofVanFlakkee_schets_B_kleur_2024-03-01
Goede-Ree-250923-047
Goede-Ree-250923-052
30423-Int-01-bnr-10-levensloopwoning-small