Boost voor middenhuursegment

26 augustus 2020

Het geldtekort van woningcorporaties is een hot topic op het moment. Uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt dat corporaties tot en met 2035 over onvoldoende middelen beschikken om alle maatschappelijke opgaven op te pakken.

Op de (middel)lange termijn ontstaat een tekort in de gehele sector. (zie artikel Woningmarktbeleid)

Hoogleraar Hugo Priemus stelt: “Natuurlijk zijn ontwikkelaars en beleggers belangrijk als opdrachtgevers voor woningbouw. Beleggers laten zich leiden door rendementsoverwegingen en bedienen de bovenkant van de huurwoningmarkt, op aantrekkelijke locaties. De pensioenvoorziening is bij zo’n opstelling zeer gebaat. Maar het middenhuursegment zal vooral door woningcorporaties moeten worden bediend”. (lees hier het hele artikel in FD)

Maar hoe gaan corporaties deze opgave invullen als zij deze niet kunnen bekostigen?

Maas Wijkontwikkeling wil hieraan een bijdrage leveren door het ontwikkelen van woningen in het middenhuursegment om zodoende ook juist de minder aantrekkelijke locaties een ‘boost’ te geven. Een mooi voorbeeld hiervan is het project de Nieuwe Kethelpoort in Schiedam.

Boost voor middenhuursegment
Boost voor middenhuursegment (1)
Boost voor middenhuursegment
Boost voor middenhuursegment (1)