Boren bronnen Hoflanen fase 1 en 2 in RijswijkBuiten gestart

13 september 2021

Alle koopovereenkomsten voor de woningen in nieuwbouwproject Hoflanen zijn in de afgelopen vakantieperiode getransporteerd bij de notaris. In record tijd gingen de 87 kopers van de nieuwbouwwoningen langs bij Westvest notarissen om hun nieuwe thuis contractueel vast te leggen.

De bouw van de eerste fase start binnenkort. Momenteel worden de warmtebronnen geboord. De 52 woningen variëren van geschakelde eengezinswoningen tot beneden-boven woningen. De ontwikkeling van twee woningen achter één gevel is uniek voor RijswijkBuiten. Corné Bok, directeur Maas Wijkontwikkeling: “20 van de 87 woningen zijn ontwikkeld als beneden-bovenwoningen vanwege de grote behoefte aan betaalbare koopwoningen. Het aantal inschrijvingen was enorm.”

Hoflanen ligt in deelgebied Parkrijk van de duurzame nieuwbouwwijk RijswijkBuiten. In dit voormalige glastuinbouwgebied worden tot het jaar 2026 ruim 3500 nieuwe duurzame woningen gerealiseerd. Voor deelgebied Parkrijk vormt het aangrenzende Wilhelminapark het uitgangspunt voor het stedenbouwkundig ontwerp. Parkrijk wordt zo ingericht dat elke straat in verbinding staat met het veelzijdige stadspark. De lange lanen en knusse hofjes met de daaraan gelegen woningen vormen het verlengde van het park.

Alle woningen en het openbaar gebied zijn uiterst duurzaam en gebouwd met aandacht voor thema’s als groen, water en het klimaat. Zo is de wijk gasloos en wordt elektriciteit opgewekt door zonnepanelen. Bewoners van Parkrijk kunnen straks gebruikmaken van (elektrische) deelauto’s en deel(bak)fietsen. Ook bouwen we klimaatadaptief: regenwater wordt bovengronds afgevoerd naar én opgevangen door speciale groenstroken en waterpartijen. Zodat schade door wateroverlast aan woningen en infrastructuur wordt voorkomen.

Kijk voor meer informatie over dit project op www.hoflanen.nl

210913 Hoflanen 2