Maas: maatschappelijke bijdrage als een service

11 december 2019

De Nederlandse bevolking vergrijst, met als gevolg een grote behoefte aan passende huisvesting voor deze doelgroep. Dit komt ook naar voren in de uitgave uit het Dashboard overheidsfinanciën van het CBS van december 2019. Daarin is een grote stijging te zien tussen 2010 en 2018. Naar verwachting zal deze trend zich voortzetten.

Daarnaast zien we een groot tekort aan betaalbare huurwoningen, als gevolg van de stijgende prijzen en strengere hypotheekregels. De actualiteit van deze uitdagende problematiek komt ook naar voren in de aflevering van Radar d.d. 09 december 2019.

“Met Maas Wijkontwikkeling willen we op deze maatschappelijke behoeften inspelen. Door juist de samenwerking te zoeken met zorginstellingen, gemeentes en woningcorporaties. En om zo snel mogelijk tot oplossingen te komen, ontwikkelen we vanuit Maas zonder winstoogmerk. Maatschappelijke bijdrage als een service dus!” aldus
Corné Bok – Directeur Ontwikkeling

Maas Wijkontwikkeling kan ook als goed alternatief dienst doen voor instellingen die zelf niet kunnen voorzien in een eigen afdeling projectontwikkeling. Dit met een focus op: zorg, betaalbaar wonen en binnenstedelijke vernieuwing.

Bron bij grafiek: CBS, Dashboard overheidsfinanciën december 2019

Maas maatschappelijke bijdrage als een service (2)
Maas maatschappelijke bijdrage als een service (1)
Maas maatschappelijke bijdrage als een service
Maas maatschappelijke bijdrage als een service (2)
Maas maatschappelijke bijdrage als een service (1)
Maas maatschappelijke bijdrage als een service